หลักการของมูฮัมหมัด อาลี เป็นแนวทางสำหรับนักกีฬาด้านมนุษยธรรม ที่ปรึกษานักกีฬา และนักกิจกรรมด้านนักกีฬา

หลักการของมูฮัมหมัด อาลี เป็นแนวทางสำหรับนักกีฬาด้านมนุษยธรรม ที่ปรึกษานักกีฬา และนักกิจกรรมด้านนักกีฬา

อะไรทำให้นักกีฬามีมนุษยธรรม? อะไรเป็นแนวทางในการเป็นพี่เลี้ยงนักกีฬา? และกรอบการทำงานสำหรับนักเคลื่อนไหวด้านกีฬาคืออะไร?เป็นเวลาที่สำคัญสำหรับนักกีฬาที่จะใช้พลังเสียงของพวกเขาเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในโลก นักกีฬาหลายคนสงสัยว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้าง พวกเขาจะยืนกรานได้อย่างไร และหากเสียงและการเคลื่อนไหวของพวกเขาสร้างความแตกต่างได้จริงๆ ความเชื่อมั่นของมูฮัมหมัด อาลีในการยืนหยัดต่อความไม่เท่าเทียมกันในโลกต้องใช้ความกล้าหาญทางศีลธรรม แต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถนั่งเฉยๆ อยู่ข้างสนามได้ เนื่องจากได้รับการยอมรับในฐานะนักกีฬา เขาจึงรู้สึกว่าเขามีความรับผิดชอบที่จะก้าวขึ้นมาและพูดออกมา มูฮัมหมัด อาลี เป็นตัวอย่างของการมีมนุษยธรรม

ผู้ให้คำปรึกษา และนักเคลื่อนไหว

อะไรทำให้นักกีฬามีมนุษยธรรม? อะไรเป็นแนวทางในการเป็นพี่เลี้ยงนักกีฬา? และกรอบการทำงานสำหรับนักเคลื่อนไหวด้านกีฬาคืออะไร? เราเชื่อว่าหลักการสำคัญของมูฮัมหมัด อาลี – ความเคารพ ความมั่นใจ ความเชื่อมั่น การอุทิศตน จิตวิญญาณ และการให้ – ให้มุมมองที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์สำหรับนักกีฬาด้านมนุษยธรรม ที่ปรึกษานักกีฬา และนักกิจกรรมด้านนักกีฬา หลักการที่ Ali อาศัยอยู่นั้นมีความเหมาะสมและทันท่วงทีเป็นพิเศษในปัจจุบัน และหวังว่าจะสามารถนำไปใช้โดยนักกีฬาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ศูนย์มูฮัมหมัดอาลีเป็นเจ้าภาพจัดงานมอบรางวัล Muhammad Ali Humanitarian Awards ประจำปี ร่วมมือกับรางวัล ESPN Ali Humanitarian Award ซึ่งออกอากาศในวันที่ 21 มิถุนายนทางช่อง ESPN เวลา 21.00 น. ET ศูนย์ยังจัดเวที Athletes and Social Change Forum เพื่อจัดการกับความยุติธรรมทางสังคม การเคลื่อนไหวและสิทธิมนุษยชน ธีมสำหรับฟอรัม 2020 นี้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Mentor National เพื่อเป็นที่ปรึกษา และจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฎาคมบนแพลตฟอร์มการสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ฟรี ดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  https://alicenter.org/programs/athletes-social-change/

ศูนย์อาลียังขยายข้อความของวันพี่เลี้ยงสากลในวันที่ 17 มกราคม ซึ่งเป็นวันเกิดของมูฮัมหมัด อาลี ซึ่งตรงกับเดือนให้คำปรึกษาแห่งชาติซึ่งจัดโดยที่ปรึกษาแห่งชาติ ในบทความสั้นๆ นี้ เราหวังว่าจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมและให้ความกระจ่างเกี่ยวกับหลักการของอาลี และวิธีที่พวกเขาให้แนวทางสำหรับนักกีฬาด้านมนุษยธรรม ที่ปรึกษาด้านกีฬา และนักกิจกรรมด้านนักกีฬาหลักหกประการของอาลีความเคารพ (ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ)

ความเคารพหมายถึงความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นศูนย์กลางในการทำงานและการมีส่วนร่วมของนักกีฬาด้านมนุษยธรรม ความเคารพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพี่เลี้ยงนักกีฬา เนื่องจากพี่เลี้ยงต้องสร้างความไว้วางใจและความเคารพต่อพี่เลี้ยงของพวกเขา ความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ และความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเคลื่อนไหว ผลงานของนักเคลื่อนไหวด้านกีฬามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเคารพและให้เกียรติแก่ทุกคน หากปราศจากความเคารพในหลักการสำคัญ นักกีฬาด้านมนุษยธรรม ที่ปรึกษาด้านกีฬา และนักเคลื่อนไหวด้านนักกีฬาไม่สามารถบรรลุผลสูงสุดได้ มูฮัมหมัด อาลี ดำเนินชีวิตด้วยความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ และความเห็นอกเห็นใจ  ผู้  อื่น ซึ่งในทางกลับกัน ทำให้เขาได้รับความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ และความเห็นอกเห็นใจ  จาก  ผู้อื่น

ความมั่นใจ (แพลตฟอร์ม)

ความมั่นใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาด้านมนุษยธรรมที่จะต้องตระหนัก เต็มใจ และแน่วแน่ในการใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้อื่น ความมั่นใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับพี่เลี้ยงนักกีฬา และเป็นลักษณะที่พัฒนาและแบ่งปันระหว่างพี่เลี้ยงนักกีฬาและพี่เลี้ยงของพวกเขา ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเคลื่อนไหวที่เป็นนักกีฬา เนื่องจากจำเป็นต้องยืนหยัดและพูดเพื่อความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน มูฮัมหมัด อาลี แสดงความมั่นใจในหลาย ๆ ด้าน—ทั้งดังและเบา คำพูดและการกระทำของ Ali ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างมาก และมรดกของเขาในด้านนี้คือแนวทางสำหรับนักกีฬาด้านมนุษยธรรม ที่ปรึกษานักกีฬา และนักกิจกรรมด้านนักกีฬาความเชื่อมั่น (ความหลงใหล ความถูกต้อง)

ความเชื่อมั่นเกี่ยวข้องกับการแสดงความรักและความถูกต้องและเป็นกุญแจสำคัญสำหรับนักกีฬาด้านมนุษยธรรม นักกีฬาด้านมนุษยธรรมจำเป็นต้องแสดงความเชื่อมั่นอย่างจริงใจเพื่อที่จะดำเนินการอย่างจริงจัง ในทำนองเดียวกัน ความสัมพันธ์ของการเป็นพี่เลี้ยงนักกีฬาเติบโตจากความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงนำความหลงใหลและพลังงานมาสู่ประสบการณ์การให้คำปรึกษา ความเชื่อมั่นเป็นหัวใจสำคัญของการเคลื่อนไหวของนักกีฬา เนื่องจากการสร้างความตระหนัก การเปลี่ยนใจและความคิด และการเชื่ออย่างหลงใหลเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดของการเคลื่อนไหว มูฮัมหมัด อาลี แสดงความเชื่อมั่น ความหลงใหล และความถูกต้องในงานของเขาในฐานะนักมนุษยธรรม ผู้ให้คำปรึกษา และนักเคลื่อนไหว อาลีใช้ชีวิตทุกวันด้วยความเชื่อมั่นโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น